chevron_left NAZAJ

Razpisi za delovna mesta

»Si želite postati del kolektiva uspešnega gradbenega podjetja z več kot trideset letno tradicijo?

VODJA RAČUNOVODSTVA


  Kaj pričakujemo:

 • Zaželena najmanj VII. stopnja izobrazbe, ekonomija
 • min. 5 let delovnih izkušenj na področju računovodstva
 • min. 3 leta izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
 • Znanje angleškega jezika
 • Znanje MS Office (Office365)
 • Zaželeno poznavanje Microsoft BC365 (Navision).

 • Kaj vam nudimo:

 • zaposlitev za polni delovni čas
 • zaposlitev za nedoločen čas
 • Mobilni telefon, II. pokojninski steber, možnost izobraževanj

 • Opis delovnih nalog:

 • vodenje tima 8 oseb v finančno računovodskem oddelku
 • zagotavljanje skladnosti poslovanja z veljavno zakonodajo, slovenskimi in mednarodnimi standardi
 • vodenje aktivnosti na področju ocenjevanja finančnega stanja družbe, poslovanja podjetja
 • sodelovanje pri pripravljanju mesečnih, kvartalnih in letnih finančnih planov ter analiz poslovanja
 • kontroliranje različnih finančnih transakcij v skladu z globalnimi standardi podjetja
 • izvajanje zahtevnejših računovodskih del
 • nadziranje in vodenje poslovnih knjig, izvajanje plačilnega prometa in finančnih tokov
 • obvladovanje računovodskih in davčnih predpisov ter pravil (poznavanje SRS)
 • obvladovanje analitičnih postopkov računovodstva in revizije
 • sodelovanje pri pripravi poročil za razne namene DURS, AJPES, Banka Slovenije, Statistika RS, notranji uporabniki,...
 • sposobnost presoje in sprejemanja odločitev
 • ažurno spremljanje zakonodaje in drugih predpisov
 • poznavanje pravil konsolidacije

 • Odgovornosti:

 • odgovornost za vodenje FRS in kontrolinga za Slovenijo
 • izboljšanje procesov kontrolinga in vzpostavitev poenotenega rednega poročanja v skladu z zahtevami matične družbe in lastnikov
 • odgovornost za pripravo letnega poročila/bilanc ter sodelovanje s pooblaščenim revizorjem
 • odgovornost in nadzor nad mesečnimi poročili

 • Predhodne delovne izkušnje (leta, pridobljena znanja, položaj in področje):

 • vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju računovodstva
 • vsaj 3 leta izkušenj na vodilnih delovnih mestihNa razpisano delovno mesto se lahko prijavite na e-naslov kadri@gic-gradnje.si ali pokličite kadrovsko službo na številko 041/331-111Kontaktni obrazec