chevron_left NAZAJ

Razpisi za delovna mesta

»Si želite postati del kolektiva uspešnega gradbenega podjetja z več kot trideset letno tradicijo?

RAČUNOVODJA


  Kaj pričakujemo:

  • Zaželena najmanj VII. stopnja izobrazbe, ekonomija
  • min. 5 let delovnih izkušenj na področju računovodstva
  • min. 3 leta izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
  • Znanje angleškega jezika
  • Znanje MS Office (Office365)
  • Zaželeno poznavanje Microsoft BC365 (Navision).

  Kaj vam nudimo:

  • zaposlitev za polni delovni čas
  • zaposlitev za nedoločen čas
  • Mobilni telefon, II. pokojninski steber, možnost izobraževanj

  Opis delovnih nalog:

  • vodenje tima 8 oseb v finančno računovodskem oddelku
  • zagotavljanje skladnosti poslovanja z veljavno zakonodajo, slovenskimi in mednarodnimi standardi
  • vodenje aktivnosti na področju ocenjevanja finančnega stanja družbe, poslovanja podjetja
  • sodelovanje pri pripravljanju mesečnih, kvartalnih in letnih finančnih planov ter analiz poslovanja
  • kontroliranje različnih finančnih transakcij v skladu z globalnimi standardi podjetja
  • izvajanje zahtevnejših računovodskih del
  • nadziranje in vodenje poslovnih knjig, izvajanje plačilnega prometa in finančnih tokov
  • obvladovanje računovodskih in davčnih predpisov ter pravil (poznavanje SRS)
  • obvladovanje analitičnih postopkov računovodstva in revizije
  • sodelovanje pri pripravi poročil za razne namene DURS, AJPES, Banka Slovenije, Statistika RS, notranji uporabniki,...
  • sposobnost presoje in sprejemanja odločitev
  • ažurno spremljanje zakonodaje in drugih predpisov
  • poznavanje pravil konsolidacije

  Odgovornosti:

  • odgovornost za vodenje FRS in kontrolinga za Slovenijo
  • izboljšanje procesov kontrolinga in vzpostavitev poenotenega rednega poročanja v skladu z zahtevami matične družbe in lastnikov
  • odgovornost za pripravo letnega poročila/bilanc ter sodelovanje s pooblaščenim revizorjem
  • odgovornost in nadzor nad mesečnimi poročili

  Predhodne delovne izkušnje (leta, pridobljena znanja, položaj in področje):

  • vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju računovodstva
  • vsaj 3 leta izkušenj na vodilnih delovnih mestihNa razpisano delovno mesto se lahko prijavite na e-naslov kadri@gic-gradnje.si ali pokličite kadrovsko službo na številko 041/331-111Kontaktni obrazec