chevron_left Nazaj na proizvodne obrate

Železokrivnica Zg. Negonje

Zgornje Negonje 35b 3250 Rogaška Slatina

Naročila

+386 (03) 818 28 30 +386 (0) 41 372 133 gradnje@gic.si

V železokrivnici GIC GRADNJE se izvaja krivljenje betonskega železa v palicah in armaturnih mrež za armiranje betonskih konstrukcij. Kvaliteta vhodnih surovin se redno kontrolira, na osnovi poročil o kvaliteti betonskega jekla. Proizvodnja rezane in krivljene armature ter rezanih in krivljenih armaturnih mrež poteka skladno z zahtevami pridobljenega Slovenskega tehničnega soglasja (STS 09/0020).

Vsi procesi so prav tako preverjeni s pomočjo zunanje kontrole proizvodnje rezane in krivljenje armature s stranmi certifikacijskega organa ZAG Ljubljana, ki med drugim opravlja tudi certificiranje proizvodnje.