Uspešna pridobitev sredstev za
projekt Gradbeništvo 4.0
Konzorcij podjetij v sestavi GIC GRADNJE d.o.o., SRC d.o.o., Robotina d.o.o. in Sunesis d.o.o. je pridobil sredstva EU v okviru razpisa Digitalna preobrazba gospodarstva za izvedbo projekta Gradbeništvo 4.0.
Namen projekta je izvedba celovite digitalne preobrazbe vodilnega partnerja konzorcija, podjetja GIC GRADNJE, in številnih poslovnih funkcij pri ostalih partnerjih. S tem naslavljamo glavne izzive, ki jih globalno in posledično tudi v Sloveniji zaznava in občuti gradbena panoga, na kar imajo pomemben vpliv tudi digitalne tehnologije in digitalizacija. O ambiciji in zahtevnosti projekta priča predvsem dejstvo, da je gradbeništvo na samem repu panog po stopnji digitalizacije.

Pričakovan rezultat projekta bodo vpeljane nove metode, procesi in načini dela kot pozitiven učinek tehnološko napredne digitalne preobrazbe. Z aktivnostmi v sklopu podprojektov Gradbišče 4.0 in Betonarna 2.0. bomo prenovili in digitalizirali procese na gradbiščih in v betonarnah, z vpeljavo Gradbene platforme posodobili upravljanje postopkov in dokumentacije, z Zgradbo kot platformo pa spremenili način dojemanja zgradb. Projekt vključuje tudi izdelavo celovite digitalne strategije in namenja velik poudarek ne samo razvoju in uporabi naprednih digitalnih tehnologij, pač pa tudi dvigu digitalnih kompetenc zaposlenih, spremembi (digitalne) kulture ter krepitvi zmogljivosti partnerjev.

Projekt Gradbeništvo 4.0 bo trajal 23 mesecev, celotna vrednost projekta pa je 5.081.186,50 EUR. Projekt je del Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Mehanizem za okrevanje in odpornost, skupna finančna podpora, ki jo zagotavljata Republika Slovenija in Evropska unija, pa znaša 2.133.334,65 EUR.


Konzorcijski parnerji: