Proizvodnja GIC GRADNJE

Osnovna dejavnost podjetja GIC GRADNJE je gradbeništvo. Gradijo poslovne, gospodarske, industrijske in turistične objekte, izvajajo sanacije in adaptacije ter obnavljajo kulturno dediščino. Gradijo komunalno infrastrukturo in ceste. V skoraj 30-ih letih so izvedli več tisoč projektov.

Betonarne GIC GRADNJE

Izberite betonarno: