število projektov
proizvedeni betoni
vgrajena armatura
vgrajeni betoni v vse projekte