»Finančna sredstva za izvedbo naložbe zagotavljata Republika Slovenija in Evropska unija iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, NextGenerationEU«.

Uspešna pridobitev sredstev za
JRINVEST2022-NOO - Betonarna Negonje 2022
Pri načrtovanju investicije smo upoštevali smernice trajnostnega razvoja, trajnostne gradnje, ki stremijo k objektom in proizvodnji, ki poleg okoljskega, finančnega in sociološkega vidika vključuje tudi tehnološko, funkcionalni vidik objekta in proizvodnega procesa.
Naša investicija je sofonancirana s finančnimi sredstvi iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, NextGenerationEU in zajema postavitev nove trajnostno naravnane betonarne vključno z reciklirno napravo, urejeno okolico, z namenom večje zmogljivosti proizvodnje, varčnejšim in okolju prijaznejšim načinom delovanja in uporabe materialov.


CILJ investicije:
  • Izgradnja objekta za proizvodnjo betonski mešanic z reciklirno napravo,
  • najsodobnejša proizvodna linije z minimalnimi okoljskimi učinki.

  • Vrednost investicije: 1.400.000,00 eur
  • Višina sofinanciranja: 390.600,00 eur
  • Višina lastnega dela investicije: 1.009.400 eur

  • Čas trajanja investicije: 2022-2024