Javni objekti

Vrtec Prevrat

Lokacija: Slo. Konjice
Podrobnosti projekta
Industrijski objekti

Proizvodna hala Marovt

Lokacija: Slo. Bistrica
Podrobnosti projekta
Specialni objekti

Transformatorska postaja ELES Pekre

Lokacija: Maribor
Podrobnosti projekta
Poslovni objekti

Celjske lekarne

Lokacija: Rogaška Slatina
Podrobnosti projekta
Poslovni objekti

Hranilnica LON

Lokacija: Kranj
Podrobnosti projekta
Infrastrukturni objekti

Nakladalni depo Vetropack

Lokacija: Rogatec
Podrobnosti projekta
Infrastrukturni objekti

Sanacija plazu na AC

Lokacija: Vrhole
Podrobnosti projekta
Javni objekti

Zdravstveni dom Grosuplje

Lokacija: Grosuplje
Podrobnosti projekta
Infrastrukturni objekti

Premostitveni objekti

Lokacija: Ptuj
Podrobnosti projekta
Industrijski objekti

Objekt sinteza LEK

Lokacija: Mengeš
Podrobnosti projekta
Poslovni objekti

Eurospin Fužine

Lokacija: Ljubljana
Podrobnosti projekta
Poslovni objekti

TC Mercator Tabor

Lokacija: Maribor
Podrobnosti projekta
Industrijski objekti

Polnilnica vode

Lokacija: Zg. Negonje
Podrobnosti projekta
Specialni objekti

Bencinski servis Tuš

Lokacija: Ptuj
Podrobnosti projekta
Turistični objekti

Vila Bled

Lokacija: Bled
Podrobnosti projekta
Stanovanjski objekti

Večstanovanjski objekt

Lokacija: Rogaška Slatina
Podrobnosti projekta
Stanovanjski objekti

Stanovanjska soseska Sotočje

Lokacija: Kranj
Podrobnosti projekta
Stanovanjski objekti

Vrstne hiše

Lokacija: Breg pri Polzeli
Podrobnosti projekta
Poslovni objekti

Modri kvadrat

Lokacija: Ljubljana
Podrobnosti projekta
Specialni objekti

Bencinski servis Agip

Lokacija: Letuš
Podrobnosti projekta
Stanovanjski objekti

Poslovno stanovanjski objekt Hajdina

Lokacija: Hajdina
Podrobnosti projekta
Turistični objekti

Prenova hotela Park

Lokacija: Rogaška Slatina
Podrobnosti projekta
Javni objekti

Knjižnica Bežigrad

Lokacija: Ljubljana
Podrobnosti projekta