chevron_left Povratak na proizvodne pogone

Savijanje željeza Zg. Negonje

Zgornje Negonje 35b 3250 Rogaška Slatina

Narudžbe

+386 (03) 818 28 30 +386 (0) 41 372 133 gradnje@gic.si

U pogonu za savijanje željeza GIC GRADNJE vrši se savijanje betonskih željeznih šipki i čeličnih armaturnih mreža za ojačanje betonskih konstrukcija. Kvaliteta ulaznih materijala redovito se provjerava prema izvješćima o kvaliteti betonskog čelika. Proizvodnja rezanih i savijenih čeličnih ojačanja i čeličnih armaturnih mreža obavlja se u skladu sa zahtjevima Slovenske tehničke suglasnosti (STS-12/0026).

Sve procese kontinuirano kontrolira certificirana institucija ZAG Ljubljana.