Kontakt informacije

TVRTKA SJEDIŠTE GIC GRADNJE d.o.o. Sv. Florijan 120 3250 Rogaška Slatina t: (03) 818 28 30 f: (03) 818 28 88 e: gradnje@gic.si
BETONARA PRISTAVA 3253 Pristava pri Mestinju t: (03) 810 31 00 Narudžba betona: t: 031 600 300
BETONARA NEGONJE Zg. Negonje 35a 3250 Rogaška Slatina t: (03) 818 15 35 Narudžba betona: t: 031 600 300
BETONARA POLJČANE Rogaška cesta 36 2319 Poljčane t: (02) 829 57 52 Narudžba betona: t: 031 600 300
TRGOVAČKI CENTAR MERKUR GIC GRADNJE Spodnje Negonje 27e 3250 Rogaška Slatina t: (03) 818 15 30 t: (03) 818 15 25 e: pc@gic-gradnje.si
TVRTKA SJEDIŠTE GIC GRADNJE d.o.o. Sv. Florijan 120 3250 Rogaška Slatina t: (03) 818 28 30 f: (03) 818 28 88 e: gradnje@gic.si
BETONARA PRISTAVA 3253 Pristava pri Mestinju t: (03) 810 31 00 Narudžba betona: t: 031 600 300
BETONARA NEGONJE Zg. Negonje 35a 3250 Rogaška Slatina t: (03) 818 15 35 Narudžba betona: t: 031 600 300
BETONARA POLJČANE Rogaška cesta 36 2319 Poljčane t: (02) 829 57 52 Narudžba betona: t: 031 600 300
TRGOVAČKI CENTAR MERKUR GIC GRADNJE Spodnje Negonje 27e 3250 Rogaška Slatina t: (03) 818 15 30 t: (03) 818 15 33 t: (03) 818 15 25 e: pc@gic-gradnje.si
navigate_before
navigate_next

Kontakt obrazac