Izdradnja večnamenske ploščadi, Vetropack Straža

Leto gradnje:
2015
Investitor:
Vetropack Straža d.o.o.

Za investitorja Vetropack Straža d.o.o. iz republike Hrvaške smo na njihovem skladišču v Rogatcu, izdelali večnamensko ploščad.

Sanacija plazu Vrhole

Leto gradnje:
2014
Investitor:
DARS d.d.

V letu 2014 smo za investitorja DARS d.d. sanirali plazovito brežino pri kraju Vrhole, na avtocestnem odseku Slovenska Bistrica – Slovenske Konjice.

Rekonstrukcija železniških mostov

Leto gradnje:
2014
Investitor:
Slovenske železnice

Za investitorja Slovenske železnice smo uspešno dokončali rekonstrukcijo železniških mostov v Hajdini.

 

Izgradnja Nacionalnega forenzičnega laboratorija, Ljubljana

Leto gradnje:
2013
Investitor:
Ministrstvo za notranje zadeve

Izgradnja Nacionalnega forenzičnega laboratorija v Ljubljani se je pričela v začetku februarja 2012. Gradnja je potekala do začetka julija 2013, ko je bil celoten objekt tudi uspešno predan naročniku, Ministrstvu za notranje zadeve.

Center kakovosti LEK

Leto gradnje:
2013
Invenstitor:
LEK farmacevtska družba d.d.

Izgradnja Centra kakovosti Lek Ljubljana se je pričela v sredini septembra 2012. Gradnja je potekala do konca septembra 2013, ko je bil celoten objekt tudi uspešno predan naročniku.

Policijska postaja, Moste, Ljubljana

Leto gradnje:
2005
Investitor:
SAVA IP d.o.o.

Od aprila 2004 do aprila 2005 smo na križišču Tovarniške in Pokopališke ulice zgradili Policijsko postajo Ljubljana-Moste, v tem času naš najobsežnejši projekt.
Policijska postaja je površine ca. 7.750 m2 z zakloniščem, telovadnico, pokritim sprehajališčem, zunanjimi športnimi površinami. Izvedena je tudi kompletna zunanja ureditev s parkirišči za zaposlene in obiskovalce.