Večnamenska dvorana, Žetale

Leto gradnje:
2015
Investitor:
Občina Žetale

Za občino Žetale smo dokončali izgradnjo večnamenske dvorane.

Obnova gradu Podsreda

Leto gradnje:
2015
Investitor:
Občina Kozje

Za občino Kozje smo v letošnjem letu obnovili notranji del gradu Podsreda.

Poslovilni objekt Sv. Florijan

Leto gradnje:
2014
Investitor:
Občina Rogaška Slatina

V letu 2014 smo dokončali izgradnjo poslovilnega objekta Sv. Florijan v občini Rogaška Slatina.

Prizidek Zdravstvenega doma Grosuplje

Leto gradnje:
2014
Investitor:
Občina Grosuplje

V decembru 2014 smo predali v uporabo nov prizidek Zdravstvenega doma v občini Grosuplje.

Energetska sanacija OŠ Rogatec

Leto gradnje:
2013
Investitor:
Občina Rogatec

Energetska sanacija osnovne šole, investitor občina Rogatec.

 

Muzej baroka, Šmarje pri Jelšah

Leto gradnje:
2012
Investitor:

Občina Šmarje pri Jelšah

Avgusta 2011 se je pričela gradnja Muzeja baroka v Šmarju pri Jelšah. Občina se je s tem projektom že leta 2008 prijavila na razpis Razvoj regij.  Za investicijo, vredno okoli 850.000,00 € so pridobili blizu 350.000,00  € evropskega denarja, ostalo pa je prispevala občina. V Muzeju baroka je svoj prostor našlo vseh 45 originalnih kipov s kalvarije pod cerkvijo svetega Roka.

Ureditev vaškega jedra – 1. faza, Ponikva

Leto gradnje:
2012
Investitor:
Občina Šentjur

Ureditev vaškega jedra na Ponikvi 1. faza zagotavlja ohranitev in revitalizacijo starega vaškega jedra in njegove vključitve v turistično ponudbo ter s tem posledično tudi zagotovitev ustreznejših pogojev za razvoj celovite turistične ponudbe, kjer bo lahko tudi širše območje gradilo svojo promocijo na bogati kulturni in zgodovinski dediščini, ki se v veliki meri veže na vaško jedro.

Na slikah lahko vidite prenovo in ureditev vaškega jedra/trga s prestavitvijo spomenika NOB.

Izgradnja in oprema nizkoenergetskega vrtca pri OŠ Podlehnik

Leto gradnje:
2012
Investitor:
Občina Podlehnik

Podjetje Gic gradnje d.o.o. je v letu 2012 zgradilo nizko-energetski vrtec v Podlehniku. Investitor izgradnje je bila občina Podlehnik v sodelovanju z EU sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rekonstrukcija objekta za potrebe lekarne

Leto gradnje:
2008
Investitor:
Gic gradnje d.o.o.

Leta 2008 smo v Šmarju pri Jelšah izvedli rekonstrukcijo Vile Wagner. V omenjenem objektu se danes nahaja lekarna.

Glasbena šola Žalec

Leto gradnje:
2005
Investitor:
Občina Žalec

Avgusta 2005 smo na Aškerčevi ulici v centru Žalca pričeli z rušenjem starega dotrajanega objekta glasbene šole in do konca avgusta 2006 na istem mestu zgradili novo glasbeno šolo, ki na ca. 1.120 m2 v dveh etažah omogoča sodobno izvajanje različnih izobraževalnih programov. Več na www.gszalec.si