Obvoznica Rogatec

Leto gradnje:
2013
Investitor:
DRSC

V letu 2013 smo dokončali izgradnjo obvoznice v občini Rogatec.

Avtobusna postajališča v občini Kozje

Leto gradnje:
2013
Investitor:
Občina Kozje

Za investitorja, občino Kozje, smo na območju celotne občine preuredili avtobusna postajališča.