Poslovni objekt hranilnice LON, Kranj

Leto gradnje:
2016
Investitor:
Hranilnica LON

Za hranilnico LON smo v Kranju zgradili novo poslovno stavbo.

Lekarna in parkirna hiša, Rogaška Slatina

Leto gradnje:
2015
Investitor:
Celjske Lekarne in občina Rogaška Slatina

Za Celjske Lekarne smo v Rogaški Slatini zgradili novo lekarno v sklopu katere se nahaja tudi parkirna hiša.

Proizvodna hala Marovt, Stranice

Leto gradnje:
2015
Investitor:
Marovt d.o.o.

Za podjetje Marovt d.o.o. iz Stranic, smo zgradili novo proizvodno halo.

Večnamenska dvorana, Žetale

Leto gradnje:
2015
Investitor:
Občina Žetale

Za občino Žetale smo dokončali izgradnjo večnamenske dvorane.

Obnova gradu Podsreda

Leto gradnje:
2015
Investitor:
Občina Kozje

Za občino Kozje smo v letošnjem letu obnovili notranji del gradu Podsreda.

Izdradnja večnamenske ploščadi, Vetropack Straža

Leto gradnje:
2015
Investitor:
Vetropack Straža d.o.o.

Za investitorja Vetropack Straža d.o.o. iz republike Hrvaške smo na njihovem skladišču v Rogatcu, izdelali večnamensko ploščad.

Sanacija plazu Vrhole

Leto gradnje:
2014
Investitor:
DARS d.d.

V letu 2014 smo za investitorja DARS d.d. sanirali plazovito brežino pri kraju Vrhole, na avtocestnem odseku Slovenska Bistrica – Slovenske Konjice.

Poslovilni objekt Sv. Florijan

Leto gradnje:
2014
Investitor:
Občina Rogaška Slatina

V letu 2014 smo dokončali izgradnjo poslovilnega objekta Sv. Florijan v občini Rogaška Slatina.

Rekonstrukcija železniških mostov

Leto gradnje:
2014
Investitor:
Slovenske železnice

Za investitorja Slovenske železnice smo uspešno dokončali rekonstrukcijo železniških mostov v Hajdini.

 

Prizidek Zdravstvenega doma Grosuplje

Leto gradnje:
2014
Investitor:
Občina Grosuplje

V decembru 2014 smo predali v uporabo nov prizidek Zdravstvenega doma v občini Grosuplje.