Sanacija plazu Vrhole

Leto gradnje:
2014
Investitor:
DARS d.d.

V letu 2014 smo za investitorja DARS d.d. sanirali plazovito brežino pri kraju Vrhole, na avtocestnem odseku Slovenska Bistrica – Slovenske Konjice.