V železokrivnici podjetja Gic gradnje Rogaška Slatina krivimo betonsko železo v palicah za armiranje betonskih konstrukcij. Proizvodnja rezane in krivljene armature premera Ø 8 mm do Ø 32 mm poteka v skladu s podeljenim slovenskim tehničnim soglasjem (STS 09/0020). Kontrolo proizvodnje rezane in krivljenje armature izvaja ZAG Ljubljana.

Železokrivnica Negonje
Zg. Negonje 35a, 3250 Rogaška Slatina
041 372 133 (g. Damijan Cajzek)
damijan.cajzek@gic-gradnje.si