Gic gradnje imajo v Rogaški Slatini centralni, sodobno opremljen laboratorij za izvajanje preiskav na svežem in otrdelem betonu, betonskih izdelkih, agregatu in armaturi. Osebje zaposleno v laboratorij vrši tudi notranjo kontrolo proizvodnje transportnih betonov, ki se izvaja v skladu z zahtevami standardov SIST EN 206 in SIST 1026. V laboratoriju se izvajajo postopki optimizacije obstoječih betonov in razvoj najzahtevnejši betonskih mešanic, ki jih zahteva trg. Zunanjo kontrolo proizvodnje betona vrši ZAG Ljubljana. Betonarna Negonje (Rogaška Slatina) in betonarna Pristava (Pristava pri Mestinju – Podčetrtek) imata lastna priročna laboratorija za preiskave na svežem betonu in ustrezno strokovno osebje, ki skrbi za kvalitetno proizvodnjo betonskih mešanic.

V betonarni Pristava pri Mestinju – Podčetrtek, poleg betonskih mešanic proizvajamo tudi betonske zidake v skladu z zahtevami standarda SIST EN 771-3.

V laboratoriju izvajamo tudi kontrolo proizvodnje rezane in krivljene armature v skladu z zahtevami SLOVENSKEGA TEHNIČNEGA SOGLASJA (STS-09/0020), ki ga podeli ZAG Ljubljana. Prav tako je laboratorij opremljen z opremo za izvajanje preizkusov na kamnitih agregatih.

 

Laboratorij Negonje
Zg. Negonje 35a, 3250 Rogaška Slatina

Drago Weinhandl
041 214 688
drago.weinhandl@gic-gradnje.si