V naših betonarnah na osnovi večletnih izkušenj in ustreznega znanja zaposlenih proizvajamo kakovostne betone najrazličnejših vrst: transportne betone, zemeljsko vlažne-kiper betone, črpne betone, aerirane betone, vodonepropustne betone, beton za specialne tlake in estrihe. Proizvajamo tudi projektirane in predpisane betone po želji naročnika.

Betonarna Pristava, na naslovu Pristava pri Mestinju, proizvaja beton oziroma kakovostne sveže betonske mešanice, v skladu s standardom SIST EN 206 in SIST 1026. S pomočjo sodobne tehnologije, s stalnim nadzorom kvalitete v našem laboratoriju in pod redno kontrolo pooblaščene ustanove (ZAG Ljubljana), dosegamo najvišjo kvaliteto vseh vrst betonov.

Iz betonarne Pristava, ki se nahaja v neposredni bližini Podčetrtka z betonom oskrbujemo območja Rogaška Slatina, Rogatec, Stranje, Šmarje pri Jelšah in Šentjur, Kozje, Podsreda, Bizeljsko.

Betonarna Gic gradnje Pristava pri Mestinju
3253 Pristava pri Mestinju
tel.: (03) 810 31 00
Naročanje betona
031 600 300

g. Bojan Gobec – vodja betonarne
bojan.gobec@gic-gradnje.si
041 315 750