Obnova gradu Podsreda

Leto gradnje:
2015
Investitor:
Občina Kozje

Za občino Kozje smo v letošnjem letu obnovili notranji del gradu Podsreda.